Veleučilište “Nikola Tesla” u Gospiću 

5. znanstveno-stručna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem

„Ruralni razvoj – održivi kontinentalni turizam“

 

Gospić, 26. i 27. rujna 2024.

U ruralnom okruženju leži neistražen potencijal za održivi kontinentalni turizam, jedan od ključnih elemenata održivog razvoja. Kroz harmoničnu sintezu prirodnih resursa, kulturnog nasljeđa i lokalne ekonomije, ovaj oblik turizma teži k očuvanju i unaprijeđenu ruralnih područja, istovremeno pružajući autentično iskustvo posjetiocima. Održivi kontinentalni turizam predstavlja ne samo priliku za ekonomski prosperitet, već i za očuvanje biološke raznolikosti, podržavajući lokalne zajednice i jačajući njihovu otpornost na promjene. Kroz sveobuhvatan pristup koji uključuje zaštitu prirode, promociju kulturnog identiteta i poticanje lokalnog poduzetništva, ruralni razvoj postaje ključni dio trajne ekonomske i socijalne stabilnosti. Kroz predavanja i panel rasprave istražit ćemo osnove održivog kontinentalnog turizma i njegovu ulogu u poticanju ruralnog razvoja.

Konferencija će se održati na engleskom i hrvatskom jeziku. 

Poštujući prirodno i kulturno nasljeđe i jedinstveni identitet svih regija, stvorit ćemo održiv cjelogodišnji turizam poželjan za investicije, rad i život, koji doprinosi skladnom gospodarskom razvoju Hrvatske. 

Strategija razvoja održivog turizma RH 2030. – Vizija

Predložene teme

 • Ruralni turizam- strategija razvoja
 • Ruralni turizam, korist i kapitalna dobit
 • Zavičajni turizam; vjerski, avanturistički, sportsko-rekreacijski
 • Marketing u turizmu na OPG-ovima
 • Sigurnost u turizmu
 • Upravljanje zaštićenim područjima
 • Održivi razvoj u zaštićenim područjima
 • EU fondovi u ruralnom turizmu
 • Ljudska prava u ruralnim područjima
 • Zakonodavno reguliranje seoskog i ostalih oblika ruralnog turizma
 • Registracija djelatnosti ugostiteljstva i turizma na OPG-u
 • Mogućnosti u korištenju sredstava iz ESI fondova
 • EU operativni programi-konkurentnost i kohezija
 • Socijalne i komunalne usluge javnog prijevoza
 • Urbano i prostorno planiranje cestovne infrastrukture za kontinentalni turizam
 • Iskorištavanje poticaja za razvoj cesta u ruralnim područjima
 • Organizacija i regulacija prometa u kontinentalnim krajevima
 • Ekologija, promet i održivi razvoj kontinentalnog turizma
 • Poduzetništvo u ruralnom turizmu
 • Društveno korisno učenje i ruralni razvoj
 • Upravljanje zaštićenim područjima
 • Održivi razvoj u zaštićenim područjima

Prihvatit će se i radovi koji imaju proizvoljnu temu vezanu za glavnu temu Konferencije.

Važni dokumenti

Panelisti

mr. sc. Aleksandra Kuratko Pani
Voditeljica Udruge ruralnog turizma Hrvatske

Seoski agroturizam Hrvatske – primjeri dobre prakse

 

prof. dr. sc. Aleksandar Lukić
Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek

Ruralni turizam i regionalni razvoj

dr. sc. Denis Cerić 
Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences · Department of urban and population studies

Redefining rural: A journey through success stories of sustainable rural tourism in Poland

Pokrovitelji

Partneri

Lokacija